Copyright 2001 PON
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Autorzy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość i wartość użytkową. Jednakże nie udziela się żadnej rękojmi ani gwarancji. Autorzy nie są odpowiedzialni za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem firmy lub innych strat) będącą następstwem korzystania z informacji zawartych w serwisie. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwie funkcjonujących stron serwisu a w szczególności za odnośniki zewnętrzne.

Materiały zawarte w serwisie są objęte ochroną zgodnie z art. 17 Ustawy o prawie autorskim i nie mogą być powielane i kopiowane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez pisemnej zgody autora. Wszelkie prawa do materiałów własnych zamieszczonych w serwisie są zastrzeżone na rzecz PON lub autorów. Ewentualnie użyte nazwy obce występujące w serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli. Materiały aktualne ze źródeł zewnętrznych prezentowane są na podstawie art. 25 Prawa Autorskiego w granicach uzasadnionych celem informacji (art. 33. pkt 2.) i są własnością cytowanych podmiotów.

Naruszenie praw serwisu skutkuje odpowiedzialnością prawną , określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 115), ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach kodeksu cywilnego oraz przepisach prawa prasowego.

PON w pełni respektuje poszanowanie prywatności Internautów, nasz serwis nie zawiera żadnego oprogramowania w jakiejkolwiek formie zbierającego dane w celach reklamowych. Dane zapisywane w logach mają na celu jedynie zapewnienie bezpieczeństwa serwera i prowadzenie statystyk.