Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Plan ogólny gminy Bytów

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Widok na centrum miasta - powiększ

Gmina Bytów przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego

6 czerwca 2024
To obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Jest to akt prawa miejscowego uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Dokument będzie w sposób jednoznaczny określał nie tylko, gdzie będzie można się budować, ale też jakiego typu, przeznaczenia oraz parametrów będą mogły to być budynki.
 
Do 28 czerwca 2024 r. za pośrednictwem specjalnego formularza można zgłaszać swoje oczekiwania i pomysły dotyczące konkretnej nieruchomości.

Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie, przy ul. 1 Maja 15 (pok. nr 301 – Wydział Gospodarki Przestrzennej) oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie w zakładce zagospodarowanie przestrzenne – plan ogólny gminy Bytów (https://bip.bytow.com.pl/m,692,plan-ogolny-gminy-bytow.html).

Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi.

Zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne pozwolą na zrównoważony i harmonijny rozwój gminy. 

Podstawą do sporządzenia planu ogólnego gminy jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758).

Liczba odwiedzin: 466
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij