Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Sołectwa

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Mokrzyn

Kategoria: Sołectwa
Mokrzyn (kasz. Mòkrzëno) to wieś kaszubska leżąca na pograniczu Pojezierzy Kaszubskiego i Bytowskiego w zachodniej części województwa pomorskiego w powiecie bytowskim, w gminie Bytów przy drodze krajowej nr 20, w odległości 7 km od siedziby gminy i powiatu. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego.

Wieś jest siedzibą sołectwa Mokrzyn. Miejscowość obejmuje obszar o powierzchni 274ha, co stanowi 1,46% ogólnej powierzchni gminy Bytów. Sołectwo Mokrzyn zamieszkują 159 osób – stan na 31.12.2023 r.

Najstarsza nazwa wsi brzmiała Mokkern. Nazwa topograficzna związana jest z określeniem „mokry”. Później wprowadzono nazwę Petersdorf, a przez Kaszubów nazywana była Petrzderp.
 

INWENTARYZACJA ZASOBÓW

Wieś położona jest w strefie ochronnej Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” (w jęz. kaszubskim Park Krajòbrazny Dolëzna Słëpi). Park utworzony został w 1981 r. w celu ochrony szczególnie cennych walorów krajobrazowych Doliny Słupi i okolicznych wzgórz morenowych. Ponad 70% obszaru stanowią lasy liściaste i mieszane. W niedużych wsiach, leżących na tym terenie, zachowane zostały zabytki architektoniczne, głównie sakralne oraz zespoły pałacowo-parkowe. W parku krajobrazowym znajdują się trzy spośród czterech elektrowni stanowiących tzw. System Energetyczny Słupi. Powstał on w latach 1904-1925. Tu także występują naturalne stanowiska rzadkich roślin i miejsca gniazdowania ptaków chronionych, między innymi orła bielika. Jeszcze w latach 70. żyły tu wilki, a przed rokiem 1900 spotykano niedźwiedzie.

Najcenniejszym walorem i dziedzictwem kulturowym jest nieskażone środowisko naturalne oraz piękne położenie wsi.
Na północ od Mokrzyna, na granicy gminy Bytów znajdują się otoczone lasami jeziora wytopiskowe Cechyńskie Małe i Cechyńskie Wielkie. Obszar jeziora (48,4ha) objęty jest florystycznym rezerwatem przyrody pn.: Jezioro Cechyńskie Małe i łączy się z sąsiednim jeziorem Cechyńskim Wielkim.
W miejscowości Mokrzyn znajdują się plac zabaw, boisko sportowe oraz stary ewangelicki cmentarz. Na placu zabaw znajdują się urządzenia zabawowe, piaskownica i ławki. Ponadto na placu znajduje się altana w całości wykonana przez mieszkańców, z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych w sołectwie.

Na terenie sołectwa przeważają gleby średnio urodzajne, użytkowane rolniczo przede wszystkim pod uprawę zbóż oraz występują malowniczo położone łąki i pastwiska. W sferze produkcji rolnej przeważają gospodarstwa rolne o niewielkim areale. Podstawę utrzymania mieszkańców stanowi dochód z produkcji rolnej, renty , emerytury, zasiłki dla bezrobotnych oraz zatrudnienie w zakładach zlokalizowanych głównie w mieście.

Stan techniczny dróg publicznych w Mokrzynie jest zadawalający. Przez sołectwo przebiega droga krajowa nr 20, która łączy miasto Bytów z Kościerzyną. Sołectwo Mokrzyn jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami i osiedlami tworzą wspólnotę samorządową gminy Bytów. Organami sołectwa są zebrania wiejskie i sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Wieś nie posiada własnego kościoła ani przedszkola. Mieszkańcy korzystają z instytucji znajdujących się na terenie miasta Bytów.

Funkcję sołtysa w kadencji 2019 - 2024 pełni Marian Kaszubowski.
Kontakt: mariankaszubowski@wp.pl


Liczba odwiedzin: 4834
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij