Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Sołectwa

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Rzepnica

Kategoria: Sołectwa
Rzepnica to wieś kaszubska na Pojezierzu Bytowskim, położona w gminie Bytów. W całości znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Na terenie Rzepnicy znajduje się jezioro Rzepnica oraz wiele lasów. Wieś ta zajmuje powierzchnię 504 ha co stanowi 3,9% całej powierzchni gminy Bytów. Zamieszkuje ją 1350 (stan na 31.12.2023 r.).

Osada powstała w końcu XVI wieku jako owczarnia w dobrach książęcych Mądrzechowa. Z czasem rozrosła się do niewielkiej wsi. Na początku XX wieku przez Rzepnicę poprowadzono linię kolejową z Bytowa do Lęborka, co przyczyniło się do rozwoju osady. Z racji bliskości Bytowa w latach 70 i 80 Rzepnica stała się szybko rozwijającym się osiedlem podmiejskim.
 

ANALIZA ZASOBÓW

Rzeźba terenu sołectwa tak jak i całej gminy Bytów ukształtowana została w wyniku bezpośredniej działalności lodowca skandynawskiego, który zadbał o to, by teren ten zaliczyć do pięknych i atrakcyjnych krajobrazów zachodnich kaszub. Trzecie zlodowacenie tzn. bałtyckie, które ustąpiło z Pomorza około 12-13 tyś lat spowodowało, że okolice Rzepnicy usiane są licznymi pagórkami moreny czołowej. Urozmaicona rzeźba terenu, jeziora, lasy zachwycą nawet najbardziej wybrednych turystów.

Lasy położone w okolicy Rzepnicy należą do Nadleśnictwa Bytów i zajmują 180 ha powierzchni. W tych lasach przeważają drzewostany mieszane oraz występują stanowiska nasienne dębu szypułkowego. Lasy z przewagą gatunków liściastych występują głównie przy ulicy Różanej oraz Styp - Rekowskiego i rozciągają się aż do jeziora Rzepnica, są one ostoją licznej i różnorodnej fauny. Spotkać tutaj można wiele gatunków drobnych ssaków, ptaków, ryb, a także owadów. Rzepnica położona jest w malowniczej okolicy, w granicach otuliny. Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Pagórkowate tereny oraz duże połacie leśne w okolicy Rzepnicy zachęcają do pieszych i rowerowych wycieczek. Przez wieś rozciągają się aż dwie trasy joggingowe tj. niebieski szlak pod nazwą „Niebieskie Stopy Jelenia” oraz czerwony ”Szlak Dzielnego Rycerza”. Trasa „Niebieskie Stopy Jelenia” ma ok. 17 km, rozpoczyna się przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i biegnie przez miejscowości: Przyborzyce, Dąbie, Dąbki, Pomysk Wielki, Rzepnicę i kończy się na ul. Styp – Rekowskiego. Natomiast trasa czerwona „Szlaku Dzielnego Rycerza” jest krótsza i ma ok. 11 km, rozpoczyna się u bram XIV wiecznego zamku krzyżackiego w Bytowie i przebiega wzdłuż ul. Mierosławskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, Jeziora Jeleń, ul. Styp – Rekowskiego. Te dwie trasy joggingowe kończą się na ul. Styp – Rekowskiego.

Kolejną atrakcją wsi Rzepnica jest ścieżka przyrodniczo–dydaktyczna „Dąbrowa Rzepnicka”, która pozwala nam miło spędzić czas na świeżym powietrzu wśród szumu drzew. Trasa jest bardzo atrakcyjna. Rzeźba terenu została ukształtowana głównie pod wpływem procesów rzeźbotwórczych zachodzących w procesie cofania się lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia. Teren jest silnie falisty i pagórkowaty. Obszar jest położony w strefie moreny czołowej. Dodatkowym atutem tego szlaku jest gęsty las liściasty. Trasa składa się z dwóch pętli. Pierwsza, jest krótsza czas jej przejścia to ok. 25 min, natomiast druga dłuższa, czas jaki turyści muszą pokonać, aby ten odcinek przejść to ok. 50 min.

Przez Rzepnicę przebiega również niebieski szlak rowerowy, który nosi nazwę „Szlaku Zwiniętych Torów”. Na terenie Gminy Bytów biegnie od Jeziora Długiego przez Chomice, Bytów, Pomysk Wielki do Soszycy i ma 24 km długości. Szlak ten powstał na bazie starych nasypów kolejowych, po których jeszcze przed wojną poprowadzono linie kolejową łączącą Miastko z Lęborkiem. Szlak ten rozpoczyna się w Miastku a następnie biegnie przez Wałdowo, Kramarzyny, Trzebiatkową, Tuchomie, Bytów, Pomysk Wielki, Soszycę, Łupawsko, Kozy, Maszewo, Lubowidz do Lęborka i ostatecznie kończy się w Łebie, łącznie długość tego szlaku wynosi 161 km.

Jedną z głównych atrakcji turystycznych sołectwa jest jezioro Rzepnica, które ze względu na swoje położenie i budowę dna nie jest wykorzystane jako kąpielisko. Pomiędzy Rzepnicą a Pomyskiem Wielkim znajduje się jedno z piękniejszych jezior lobeliowych na pojezierzu Bytowskim „Jezioro Jeleń”. Zajmuje ono 88,9 ha powierzchni. Ze względu na swoją unikatową roślinność jezioro to zostało uznane za użytek ekologiczny zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie XIV/130/99 z dnia 29 grudnia 1999r. W całości jest położone w obszarze „Natura 2000” pod nazwą Bytowskie Jeziora Lobeliowe. Można tam spotkać takie gatunki roślinności jak: lobelia jeziorna, brzeżyca jednokwiatowa, wywłócznik skrętoległy, poryblin jeziorny, sit drobny, elisma wodna raz ramienica delikatna. Jezioro Jeleń posiada najwyższą klasę czystości i swoją atrakcyjnością przyciąga miłośników kąpieli wodnych oraz wędkarzy.
 

Gleby

Na terenie sołectwa przeważają gleby klasy IV i V użytkowane rolniczo przede wszystkim pod uprawę zbóż, między innymi żyta oraz występują malowniczo położone łąki i pastwiska.

W obrębie wsi Rzepnica zlokalizowane są zakłady głównie nastawione na świadczenie różnego rodzaju usług. Znajdują się tutaj zakłady mechaniki samochodowej, pracownie projektowe, firmy z branży zarządzania nieruchomościami. Istnieje kilka podmiotów z branży rolnej, takie jak fermy drobiu, i pokrewnej czyli podmioty zajmujące się agroturystyką, które świetnie uzupełniają bazę noclegową dla turystów odwiedzających naszą gminę. Na terenie Rzepnicy prosperuje również kilka przedsiębiorstw zajmujących się obróbką drewna.

Funkcję sołtysa w kadencji 2019 - 2024 pełni Teresa Pranczk.
Kontakt: teresapranczk@wp.pl


Liczba odwiedzin: 5352
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij