Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Sołectwa

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Udorpie

Kategoria: Sołectwa
Udorpie to wieś kaszubska leżąca w zachodniej części województwa pomorskiego przy trasie nieistniejącej już linii kolejowej (Lębork-Bytów) w pobliżu przebiegającej wschodnimi obrzeżami drogi wojewódzkiej nr 212.

Na wschód od Udorpia znajduje się jezioro Mądrzechowskie. Udorpie położone jest w strefie ochronnej Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Wieś jest siedzibą sołectwa Udorpie, w którego skład wchodzi również miejscowość Półczynek oraz Osiedle Leśna. Miejscowość obejmuje obszar o powierzchni 1.276ha co stanowi 6,79% ogólnej powierzchni gminy Bytów. Udorpie łącznie z przysiółkiem Półczynek i Osiedlem Leśna liczy 1099 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2023 r.). Najstarsza nazwa wsi brzmiała Höhendorf. Jest to nazwa powstała z dwóch członów gdzie pierwszy człon „hoch” oznacza wysoko położony, a drugi „dorf” oznacza wieś.

Wieś lokowana przez Krzyżaków na prawie chełmińskim w 1346 roku. Według ksiąg z 1438 roku Udorpie stanowiło już majątek miejski Bytowa. W 1532 roku Udorpie zamieszkiwało 15 rodzin chłopskich, a areał ziemi wynosił 38 włók (682,29ha). Wiadomo, że od 1638r. folwark miejski (należący do Bytowa) był dzierżawiony. Mieszkańcami wsi byli głównie ewangeliccy Kaszubi. W końcu XVIII stulecia folwark w Udorpiu powiększono kosztem gospodarstw chłopskich. W 1885r. mieszkały tu 494 osoby, a łączny areał gruntów wynosił 1.044ha. W 1900 r. dobra te jako domenę nabył skarb państwa. W 1932 r. nastąpiła jej częściowa parcelacja. Po II wojnie światowej w Udorpiu osiedlono znaczną grupę Ukraińców wysiedlonych z Bieszczad w ramach akcji „Wisła”.

Dziś wieś stanowi znany ośrodek kultury ukraińskiej. Od kilku lat w lipcu odbywa się tu największa impreza na Pomorzu organizowana przez mniejszość ukraińską pn. „Bytowska Watra”. Impreza sprowadza do miejscowości mniejszość ukraińską z całej Polski jak również z poza jej granic (m.in. Ukraina, Kanada). We wsi działa Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Urania”.
 

INWENTARYZACJA ZASOBÓW

Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona ze względu na występowanie wielu zjawisk i procesów geomorfologicznych. Krajobraz wsi urozmaica także duże i malownicze jezioro, które podnosi walory krajobrazowe miejscowości oraz jest ostoją dla ptactwa wodnego. Pełni też funkcję zbiornika retencyjnego w czasie ulew. Jezioro jest także wspaniałym miejscem wypoczynku turystów oraz wędkarzy.

Na obszarze sołectwa znajduje się leśny rezerwat przyrody „Las nad Jeziorem Mądrzechowskim” (utworzony w 1998r., o powierzchni 25,34ha). Rezerwat obejmuje jary i wąwozy w okolicy jeziora Mądrzechowskiego porośnięte lasami grądowymi i łęgowymi. Ochronie rezerwatu podlega głównie występujący tu las mieszany. Znajdują się tu również stanowiska skrzypu olbrzymiego. Rezerwat przyrody „Las nad Jeziorem Mądrzechowskim” leży w obrębie potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 (kod PLH 220052 Dolina Rzeki Słupi).
Na terenie Udorpia można także podziwiać drzewa uznane za pomniki przyrody. Dwa z nich to dęby szypułkowe, jeden buk zwyczajny oraz dwie lipy szerokolistne w wieku od 100 do 260 lat.

Najcenniejszym walorem i dziedzictwem zasługującym na szczególną uwagę pozostaje nieskażone środowisko naturalne oraz piękne położenie wsi. W pobliżu sołectwa przebiega szlak turystyczny „Kraina Lasów i Jezior”. Jest to szlak pieszy o dł. 112 km z czego ok. 30 km znajduje się na terenie gminy Bytów. Trasa zaczyna się w Jasieniu, a następnie biegnie przez miejscowości: Soszyce, Bytów, Sierżno, Płotowo, Rekowo, Brzeźno Szlacheckie, Miastko, Bobęcino i kończy się w Żydowie. Szacunkowy czas przejścia szlaku to 28h.

Na terenie sołectwa przeważają gleby średnio urodzajne użytkowane rolniczo przede wszystkim pod uprawę zbóż. W sferze produkcji rolnej przeważają gospodarstwa rolne o niewielkim areale.
W miejscowości funkcjonuje m.in. stacja paliw, bar, zajazd, drukarnia oraz sklep spożywczy. Rozwija się także sektor usługowy, m.in. usługi transportowe, geodezyjno-kartograficzne, stolarskie, ślusarskie, tokarskie, mechanika pojazdowa i blacharstwo, szycie plandek, odlewnia żeliwa. Na terenie sołectwa znajduje się także zakład produkujący węgiel drzewny oraz produkcja grzybów.

Sołectwo Udorpie jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami i osiedlami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Bytów. Dużym kapitałem wsi Udorpie jest zaangażowanie mieszkańców oraz Rady Sołeckiej w sprawy społeczno-gospodarcze, dotyczące ich miejscowości. Nadzieję pokłada się we współpracy z sąsiednimi wsiami oraz władzami samorządowymi. Organami sołectwa są zebranie wiejskie i sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

W Udorpiu od dnia 01.09.2008 r. funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „BOLEK I LOLEK”.

Funkcję sołtysa w kadencji 2019-2024 pełni Lucyna Kapeluch.
Kontakt: l.kapeluch@bytow.com.pl


Liczba odwiedzin: 6269
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij