Oficjalny portal Urz─Ödu Gminy w Bytowie

Urz─ůd Miejski
w Bytowie


Susza

Powi─Öksz tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powr├│t Drukuj

Informacja o pomocy ze ┼Ťrodk├│w krajowych dla producent├│w rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

26 czerwca 2018
Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, pow├│d┼║, huragan, piorun, obsuni─Öcie si─Ö ziemi lub lawin─Ö w rozumieniu przepis├│w o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz─ůt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zak┼éad├│w ubezpiecze┼ä, mog─ů ubiega─ç si─Ö w ramach obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia┼éach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie ┼Ťrodków trwa┼éych zgodnie z   rozporz─ůdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegó┼éowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zada┼ä Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z pó┼║n.zm.).

Kredyt obrotowy mo┼╝e zosta─ç przeznaczony na zakup rzeczowych ┼Ťrodków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materia┼éu siewnego, nawozów mineralnych, ┼Ťrodków ochrony ro┼Ťlin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza ┼╝ywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowi─ůzany udokumentowa─ç 50% poniesionych wydatków Kredyt na odtworzenie ┼Ťrodków trwa┼éych (nKL/01) mo┼╝e zosta─ç przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji u┼╝ytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-sk┼éadowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli s┼éu┼╝─ůcych do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudow─Ö lub wykonanie niezb─Ödnych remontów kapitalnych oraz remont lub zakup w miejsce zniszczonych: ci─ůgników, maszyn, urz─ůdze┼ä rolniczych.

Powy┼╝sze kredyty mog─ů zosta─ç udzielone na nak┼éady poniesione po dniu wyst─ůpienia szkody.

Ponadto kredyty mog─ů zosta─ç udzielone w terminie do 12 miesi─Öcy od daty oszacowania szkód przez komisj─Ö powo┼éan─ů przez wojewod─Ö;

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego (obecnie nie więcej niż 4,22%), przy czym oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w przypadku:

a) kredytu na wznowienie produkcji rolnej - w wysoko┼Ťci 0,5 oprocentowania nale┼╝nego bankowi, jednak nie mniej ni┼╝ 1,5%, je┼╝eli w dniu wyst─ůpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wy┼é─ůczeniem ┼é─ůk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierz─ůt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej by┼éo ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ww. ryzyk (obecnie nie wi─Öcej ni┼╝ 2,11%) (w przypadku braku ubezpieczenia o po┼éow─Ö zmniejszana jest dop┼éata Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -obecnie nie wi─Öcej ni┼╝ 3,165% (ARiMR), b) kredytu na odtworzenie ┼Ťrodków trwa┼éych - w wysoko┼Ťci 0,67 oprocentowania p┼éaconego bankowi, jednak nie mniej ni┼╝ 3% (obecnie 3%), a gdy oprocentowanie dla banku wynosi poni┼╝ej 3% kredytobiorca p┼éaci odsetki w ca┼éo┼Ťci. Podstawowym warunkiem ubiegania si─Ö o ww. kredyty jest oszacowanie szkód przez komisj─Ö powo┼éan─ů przez wojewod─Ö w terminie do 2 miesi─Öcy od dnia zg┼éoszenia przez producenta rolnego wyst─ůpienia tych szkód.

Dop┼éaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej s─ů stosowane:

-  w ramach pomocy de minimis (tj. do wysoko┼Ťci równowarto┼Ťci 15 000 euro w ostatnich trzech latach i kumuluj─ů si─Ö z inn─ů pomoc─ů de minimis udzielon─ů w tym okresie), je┼╝eli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynosz─ů do 30% ┼Ťredniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat
- poz formu┼é─ů de minimis,, je┼╝eli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynosz─ů powy┼╝ej 30% ┼Ťredniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i kumuluj─ů si─Ö z inn─ů pomoc─ů publiczn─ů udzielon─ů w zwi─ůzku z tymi szkodami.

Aktualnie prowadzone s─ů prace legislacyjne nad projektem rozporz─ůdzenia Rady Ministrów zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie szczegó┼éowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zada┼ä Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje si─Ö obni┼╝enie oprocentowania do 0,5 % w skali roku kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie ┼Ťrodków trwa┼éych dla kredytobiorcy, który w dniu wyst─ůpienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wy┼é─ůczeniem ┼é─ůk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierz─ůt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolne.

2) 
udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniós┼é szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym susz─Ö na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo┼éecznym rolników pomocy w op┼éaceniu bie┼╝─ůcych sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne oraz regulowaniu zaleg┼éo┼Ťci z tego tytu┼éu w formie odroczenia terminu p┼éatno┼Ťci sk┼éadek i roz┼éo┼╝enia ich na dogodne raty, a tak┼╝e umorzenie w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci bie┼╝─ůcych sk┼éadek;
3)  zastosowanie przez Krajowy O┼Ťrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 pa┼║dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo┼Ťciami rolnymi Skarbu Pa┼ästwa odroczenia i roz┼éo┼╝enia na raty p┼éatno┼Ťci z tytu┼éu umów sprzeda┼╝y i dzier┼╝awy nieruchomo┼Ťci Zasobu W┼éasno┼Ťci Rolnej Skarbu Pa┼ästwa oraz ulg w op┼éatach czynszu, a tak┼╝e umorzenia raty p┼éatno┼Ťci czynszu z tytu┼éu umów dzier┼╝awy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powsta┼éy szkody;

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego. Pomoc w sp┼éacie zobowi─ůza┼ä wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego, gminy oraz Krajowego O┼Ťrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis.


Liczba odwiedzin: 2233
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do g├│ryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Wojew├│dztwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Dzia┼éania Partnerstwo Dorzecze S┼éupiWy┼Ťlij poczt├│wk─ÖPUP Byt├│wStarostwo Powiatu BytowskiegoWodoci─ůgi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojew├│dzki Fundusz Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej w Gda┼äsku

Stopka

Zamknij