Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Partnerstwo Dorzecze Słupi - logo

Przystąpienie na podstawie:

Uchwała nr XXXIV/299/2006 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bytów do Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w charakterze Partnera.

Cele statutowe

Celem Fundacji, jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności:
 • rozwój obszarów wiejskich,
 • budowanie i promocja wizerunku regionu,
 • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działania Fundacji,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,
 • wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
 • wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,
 • działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
 • wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
 • wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury turystycznej,
 • wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zbliżenia miedzy narodem polskim a innymi narodami,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki,
 • wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • przeciwdziałanie bezrobociu,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i gospodarczej,
 • inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej,
 • wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych źródeł energii,
 • wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej,
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa
 • organizowanie i promowanie wędkarstwa, połowu, chowu lub hodowli ryb, raków lub innych organizmów żyjących w wodzie.

Członkowie

Partnerstwo Dorzecze Słupi to porozumienie podmiotów działających na terenie 19 gmin Pomorza Środkowego, odpowiedzialne za realizację wypracowanej wspólnie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi. Formą prawną Partnerstwa jest fundacja. Partnerstwo Dorzecze Słupi skupia w sobie ponad 100 Partnerów należących do 3 sektorów:
 • publicznego - tzn. miejscowe instytucje reprezentujące administrację rządową i samorządową,
 • społecznego (pozarządowego) - tzn. miejscowe organizacje pozarządowe, zaangażowane w sprawy dotyczące mieszkańców wsi, osoby fizyczne, etc.,
 • gospodarczego (prywatnego) - miejscowe podmioty gospodarcze oraz organizacje zrzeszające te podmioty i działające w ich interesie.
Adres strony internetowej -> http://pds.org.pl/
Liczba odwiedzin: 3748
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij