Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Stowarzyszenie, powstało na bazie doświadczeń Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2007-2013. W wyniku zmian w realizacji podejścia programu LEADER to Stowarzyszenie LGD PDS realizuje nową Lokalną Strategię Rozwoju w ramach perspektyw finansowej 2014-2020.

W skład LGD PDS wchodzi 13 gmin z dwóch powiatów: bytowskiego i słupskiego. Obszar ten zamieszkuje 105 tys. mieszkańców.

Wśród członków LGD są przedstawiciele sektora publicznego – samorządy lokalne i podmioty od nich zależne, przedstawiciele sektora społecznego – lokalne organizacje pozarządowe i przedstawiciele sektora gospodarczego – firmy, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz rolniczą. Gmina Bytów jest członkiem Stowarzyszenia od 27 stycznia 2014 r.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, a w szczególności: budowanie i promocja wizerunku obszaru działania LGD i regionu; aktywizowanie ludności do udziału w procesie rozwoju obszaru Dorzecza Słupi; upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności; działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców; wspomaganie rozwoju kultury, sztuki, sportu; wspieranie rozwoju turystyki; wspieranie przedsiębiorczości itp.Adres strony internetowej: http://pds.org.pl/ 
Liczba odwiedzin: 3632
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij