Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Związek Miast Polskich


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Związek Miast Polskich - logo

Podstawa przystąpienia:

Uchwała Nr VIII 50/91 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 05 lutego 1991 roku w sprawie przystąpienia miasta Bytów do Związku Miast Polskich
 

Przystąpienie:

5 lutego 1991 roku Bytów przystąpił do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu. Związek jest organizacją, która reprezentuje miasta i miasteczka z całego kraju, troszczy się o ich wspólne sprawy, ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich


Misja ZMP:

Skutecznie wspieramy polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechniamy dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracujemy z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.


Wizja ZMP:

Silna i skuteczna ogólnopolska organizacja samorządowa, integrująca miasta wokół wspólnych celów.


Cele statutowe:

Związek Miast Polskich ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich poprzez:
  1. reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
  2. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
  3. propagowanie i organizowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych przez miasta zadań publicznych, z wykorzystaniem doświadczeń samorządów polskich i zagranicznych,
  4. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych oraz projektów, mających wpływ na rozwój i bogacenie się miast polskich,
  5. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-kulturalnemu rozwojowi miast, nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznych i współpracy międzynarodowej oraz wymiany naukowej i kulturalnej,
  6. prowadzenie pracy programowej. informacyjnej, konsultacyjnej i szkoleniowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu miejskiego,
  7. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków,
  8. promocję wdrażania wysokich standardów merytorycznych i etycznych w zarządzaniu sprawami publicznymi,
  9. propagowanie współpracy samorządu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i sektorami nauki,
  10. reprezentowanie wspólnych interesów miast jako pracodawców.

Członkowie:

353 miasta z terenu RP, w tym Miasto Bytów.

Strona internetowa -> http://www.miasta-polskie.pl/

Podczas XV Kongresu Miast Polskich i I Kongresu Polityki Miejskiej, który odbył się w Krakowie 16 października 2017 r. wyróżnienia otrzymało 41 laureatów, wśród nich znalazł się także Bytów (artykuł).
Liczba odwiedzin: 3769
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij